Pravilnik o zasebnosti

1. Uvod

1.1 Zavezali smo se zaščititi zasebnost obiskovalcev naših spletnih strani in uporabnikov naših storitev.
1.2 Ta pravila veljajo povsod, kjer smo upravljavci osebnih podatkov obiskovalcev naših spletnih strani in uporabnikov naših storitev, z drugimi besedami, kjer določamo namen in pomen obdelave teh osebnih podatkov.
1.3 Ob prvem obisku naše spletne strani vas prosimo za soglasje za uporabo piškotkov v skladu s pogoji teh pravil.
1.4 V teh smernicah “mi”, “nam” in “naš” pomeni Antwer business d.o.o. Za več informacij o nas si oglejte Oddelek 12.

2. Kako uporabljamo osebne podatke

2.1 V tem delu 2 smo določili:
(a) splošne kategorije osebnih podatkov, ki jih obdelujemo;
(b) vir in kategorijo podatkov, če podatkov nismo prejeli neposredno od vas;
(c) namen, za katerega obdelujemo osebne podatke;
(d) pravne podlage za njihovo obdelavo.
2.2 Lahko obdelujemo podatke o uporabi naših spletnih strani in storitev (podatki o uporabi). Podatki o uporabi lahko vključujejo vaš IP naslov, geografsko lokacijo, spletni brskalnik in njegovo različico, operacijski sistem, referenčni vir, trajanje obiska, ogled strani in navigacijske poti strani, kot tudi informacije o časovnem, frekvenčnem in vzorcu uporabe naše storitve. Vir podatkov o uporabi je storitev Google Analytics. Ti podatki o uporabi se lahko obdelajo za namene analize uporabe spletnih strani in storitev. Pravna podlaga za to obdelavo je soglasje in naši zakoniti interesi, tj. spremljanje in izboljšanje naših spletnih strani in storitev.
2.3 Lahko obdelujemo informacije, ki jih objavite na naših spletnih straneh ali prek podatkov, ki jih uporabite pri uporabi naših storitev. Objavljeni podatki se lahko obdelujejo za namene njihove objave in upravljanja naših spletnih strani in storitev. Pravna podlaga za to obdelavo je soglasje.
2.4 Lahko obdelujemo informacije, vsebovane v katerem koli vprašalniku (podatki iz poizvedb), če gre za podatke o blagu in / ali storitvah. Pravna podlaga za to obdelavo je soglasje.
2.5 Lahko obdelujemo informacije (kontaktni podatki), vsebovane v ali povezane s katero koli komunikacijo, ki jo pošljete kontaktni podatki. Podatki o korespondenci lahko vključujejo komunikacijsko vsebino in metapodatke, povezane s komunikacijo. Naše spletne strani bodo ustvarile metapodatke, povezane s komunikacijo prek kontaktnih obrazcev spletnih strani. Podatki o korespondenci se lahko obdelujejo za namene komunikacije z vami in vodenja zapisov. Pravna podlaga za to obdelavo so naši zakoniti interesi, in sicer ustrezno upravljanje naših spletnih strani in poslovanja ter komunikacija z uporabniki in / ali izvajanje pogodbe med vami in nami in / ali ukrepi, ki vodijo k sklenitvi pogodbe.
2.6 Lahko obdelujemo kateri koli vaš osebni podatek, naveden v teh pravilih, če je to potrebno za vzpostavitev, uveljavljanje ali obrambo pravnih zahtevkov, bodisi v sodnem postopku ali v upravnem ali izvensodnem postopku. Pravna podlaga za to obdelavo so naši legitimni interesi, tj. zaščita in uveljavljanje naših zakonitih pravic, vaših zakonitih pravic in zakonitih pravic drugih.
2.7 Poleg posebnih namenov, za katere lahko obdelujemo vaše osebne podatke, določene v tem delu 2, lahko obdelujemo tudi kateri koli vaš osebni podatek, če je taka obdelava nujna za izpolnitev zakonske obveznosti, ki ji podlezamo, ali za zaščito vitalnih interesov vaših ali vitalnih interesov druge fizične osebe.

3. Posredovanje vaših osebnih podatkov drugim osebam

3.1 Poleg posebnih razkritij osebnih podatkov, navedenih v tem poglavju 3, lahko vaše osebne podatke razkrijemo, če je takšno razkritje nujno za izpolnitev zakonske obveznosti, ki smo ji izpostavljeni, ali za zaščito vaših vitalnih interesov ali vitalnih interesov druge fizične osebe. Vaše osebne podatke lahko razkrijemo tudi, če je takšno razkritje potrebno za ugotavljanje, izvrševanje ali obrambo pravnih zahtevkov, bodisi v sodnem postopku ali v upravnem ali izvensodnem postopku.

4. Mednarodni prenosi vaših osebnih podatkov

4.1 Zavedate se, da bodo osebni podatki, ki jih pošljete za objavo prek naših spletnih strani ali storitev, dostopni prek interneta po vsem svetu. Ne moremo preprečiti uporabe (ali zlorabe) takšnih osebnih podatkov s strani drugih oseb.

5. Shranjevanje in brisanje osebnih podatkov

5.1 Ta poglavje 5 določa naša načela in postopke za shranjevanje podatkov, ki so zasnovani tako, da pomagajo zagotoviti spoštovanje naših zakonskih obveznosti v zvezi z ohranjanjem in brisanjem osebnih podatkov.
5.2 Osebne podatke, ki jih obdelujemo za kateri koli namen ali namene, ne smemo shranjevati dlje, kot je potrebno za ta namen ali te namene.
5.3 Osebne podatke bomo shranjevali na naslednji način:
(a) podatki o uporabi, podatki o objavi, podatki iz poizvedb, obvestilni podatki in podatki o korespondenci se shranijo za obdobje največ 10 let.
5.4 Ne glede na druge določbe tega poglavja 5 lahko obdržimo vaše osebne podatke, če je takšno shranjevanje nujno za izpolnitev zakonske obveznosti, ki smo ji izpostavljeni, ali za zaščito vaših vitalnih interesov ali vitalnih interesov druge fizične osebe.

6. Spremembe

6.1 Ta pravila lahko od časa do časa posodobimo z objavo nove različice na naših spletnih straneh.
6.2 Občasno bi morali preveriti to stran, da boste zadovoljni s kakršnimi koli spremembami teh pravil.
6.3 O spremembah teh pravil vas lahko obvestimo po e-pošti.

7. Vaše pravice

7.1 V tem poglavju 7 smo povzeli pravice, ki jih imate po zakonu o varstvu podatkov. Nekatere pravice so zapletene in vse podrobnosti niso bile vključene v naše povzetke. Zato si morate prebrati ustrezne zakone in smernice regulativnih organov za popolno razlago teh pravic.
7.2 Vaše osnovne pravice po zakonu o varstvu podatkov so:
(a) pravica do dostopa;
(b) pravica do popravka;
(c) pravica do izbrisa;
(d) pravica do omejitve obdelave;
(e) pravica do ugovora obdelavi;
(f) pravica do prenosa podatkov;
(g) pravica do pritožbe nadzornemu organu; in
(h) pravica do preklica soglasja.
7.3 Imate pravico potrditi, ali lahko obdelujemo vaše osebne podatke in kjer dostopamo do njih skupaj z dodatnimi informacijami. Te dodatne informacije vključujejo podrobnosti o namenih obdelave, kategorijah prizadetih osebnih podatkov in osebah, ki so prejemniki osebnih podatkov. Zagotavljanje pravic in svoboščin drugih ni prizadeto, posredujemo vam lahko kopijo vaših osebnih podatkov. Prva kopija bo zagotovljena brezplačno, vendar lahko dodatne kopije zaračunamo z ustreznim zneskom.
7.4 Imate pravico do popravka kakršnih koli netočnih osebnih podatkov in glede na namene obdelave, če imate nepopolne osebne podatke o vas, da jih dopolnite.
7.5 V določenih okoliščinah imate pravico do izbrisa vaših osebnih podatkov brez nepotrebnega odlašanja. Med te okoliščine spadajo: osebni podatki niso več potrebni za namene, za katere so bili zbrani ali drugače obdelani; umaknete soglasje za obdelavo na podlagi soglasja; ugovarjate obdelavi v skladu z določenimi pravili veljavnega zakona o varstvu podatkov; obdelava je namenjena za namene neposrednega trženja; in osebni podatki so bili nezakonito obdelani. Obstajajo pa izjeme pravice do izbrisa. Splošne izjeme veljajo tam, kjer je obdelava potrebna: za uveljavljanje pravice do svobode izražanja in informacij; za izpolnitev zakonske obveznosti; ali za vzpostavitev, izvajanje ali obrambo pravnih zahtevkov.
7.6 V določenih okoliščinah imate pravico omejiti obdelavo vaših osebnih podatkov. Te okoliščine so: izpodbijate točnost osebnih podatkov; obdelava je nezakonita, vendar izključujete izbris; osebnih podatkov ne potrebujemo več za namene našega obdelovanja, vendar zahtevate osebne podatke za vzpostavitev, uveljavljanje ali obrambo pravnih zahtevkov; in ste ugovarjali obdelavi, dokler ni preverjena ta ugovor. Če je obdelava na tej podlagi omejena, lahko vaše osebne podatke še vedno hranimo. Vendar jih bomo obdelovali drugače: z vašim soglasjem; za vzpostavitev, izvajanje ali obrambo pravnih zahtevkov; za zaščito pravic druge fizične ali pravne osebe; ali iz razlogov pomembnega javnega interesa.
7.7 Imate pravico ugovarjati obdelavi vaših osebnih podatkov iz razlogov, ki se nanašajo na vašo posebno situacijo, vendar le v obsegu, v katerem to pravno podlago dovoljuje. Obdelava je potrebna za: izvajanje naloge, ki se izvaja v javnem interesu ali pri izvajanju uradne pristojnosti, ki nam je bila dodeljena; ali za namene zakonitih interesov, ki jih zasledujemo na podlagi nas ali tretje osebe. Če ugovarjate takšni obdelavi in ne moremo dokazati prepričljivih zakonitih razlogov za obdelavo, ki pretehtajo vaše interese, pravice in svoboščine, ali je obdelava potrebna za vzpostavitev, izvajanje ali obrambo pravnih zahtevkov, bomo prenehali obdelovati osebne informacije.
7.8 Imate pravico nasprotovati obdelavi vaših osebnih podatkov v namene neposrednega trženja (vključno s profiliranjem). Če boste ugovarjali, bomo prenehali obdelovati vaše osebne podatke v te namene.
7.9 Imate pravico ugovarjati obdelavi vaših osebnih podatkov za znanstvene ali zgodovinske raziskovalne namene ali za statistične namene iz razlogov, ki zadevajo vašo posebno situacijo, razen če je obdelava nujna za naloge, ki se izvajajo zaradi javnega interesa.
7.10 Pravna podlaga za obdelavo vaših osebnih podatkov je:
(a) privolitev; ali
(b) če je obdelava nujna za izpolnitev pogodbe, katere stranka ste, ali za izvedbo ukrepov na vašo zahtevo pred sklenitvijo pogodbe,
(c) in če se takšna obdelava izvaja z avtomatiziranimi sredstvi, imate pravico prejeti svoje osebne podatke v strukturirani, splošno uporabni in strojno berljivi obliki. Ta pravica pa se ne uporablja, če bi to negativno vplivalo na pravice in svoboščine drugih.
7.11 Če menite, da naša obdelava vaših osebnih podatkov krši zakone o varstvu podatkov, imate zakonsko pravico vložiti pritožbo pri nadzornem organu, pristojnem za varstvo podatkov. To lahko storite v državi članici EU, v kateri imate običajno prebivališče, kraj dela ali kraj domnevne kršitve.
7.12 V obsegu, v katerem je pravna podlaga za obdelavo vaših osebnih podatkov privolitev, imate pravico to privolitev kadar koli preklicati.
7.13 Svoje pravice v zvezi z vašimi osebnimi podatki lahko uveljavljate s pisnim obvestilom.

8. O piškotkih

8.1 Piškotek je datoteka, ki vsebuje identifikator (niz črk in številk), ki ga spletni strežnik pošlje spletnemu brskalniku in ga brskalnik shrani. Identifikator se nato pošlje nazaj strežniku vsakič, ko brskalnik zahteva stran od strežnika.
8.2 Piškotki so lahko bodisi “trajni” piškotki ali piškotki “seje”: trajni piškotek bo shranjen v spletnem brskalniku in bo veljal do določenega datuma izteka veljavnosti, razen če ga uporabnik pred tem datumom izbriše; piškotki seje pa potečejo ob koncu uporabnikove seje, ko je spletni brskalnik zaprt.
8.3 Piškotki običajno ne vsebujejo informacij, ki bi uporabnika osebno identificirale, vendar se lahko osebne informacije, ki jih shranjujemo, povežejo z informacijami, shranjenimi v piškotkih, in pridobljenimi iz njih.

9. Piškotki, ki jih uporabljamo

9.1 Piškotke uporabljamo za naslednje namene:
(a) preverjanje – piškotke uporabljamo za vašo identifikacijo ob obisku naših spletnih strani in med navigacijo po naših spletnih straneh;
(b) analiza – uporabljamo piškotke, ki nam pomagajo analizirati uporabo in zmogljivost naših spletnih strani in storitev; ter
(c) soglasje s piškotki – piškotke uporabljamo za shranjevanje vaših preferenc glede uporabe piškotkov pri brskanju po spletni strani.

10. Piškotki, ki jih uporabljajo naši ponudniki storitev

10.1 Naši ponudniki storitev uporabljajo piškotke in ti piškotki so lahko shranjeni v vašem računalniku med obiskom naših spletnih strani.
10.2 Za analizo uporabe naših spletnih strani uporabljamo storitev Google Analytics. Google Analytics zbira informacije o uporabi spletnih strani prek piškotkov. Zbrane informacije o naših spletnih straneh se uporabljajo za ustvarjanje poročil o uporabi naših spletnih strani. Googlova pravila o varstvu osebnih podatkov so na voljo na tej strani.
10.3 Uporabljamo Facebook Pixel za analizo uporabe naših spletnih strani. Ta storitev uporablja piškotke za zagotovitev, da se naše oglase prikaže pravim osebam in ustvari oglaševalsko občinstvo. Pravila o varstvu osebnih podatkov tega ponudnika storitev si lahko ogledate na tej naslovu.

11. Upravljanje piškotkov

11.1 Večina brskalnikov vam omogoča, da zavrnete sprejem piškotkov in izbrišete piškotke. Metode za njihovo upravljanje se razlikujejo glede na brskalnik in različico brskalnika. Vendar pa lahko pridobite ažurne informacije o blokiranju in brisanju piškotkov prek teh povezav:
(a) Chrome
(b) Firefox
(c) Opera
(d) Internet Explorer
(e) Safari
(f) Edge
11.2 Blokiranje vseh piškotkov bo negativno vplivalo na uporabnost mnogih spletnih strani.
11.3 Če blokirate piškotke, ne boste mogli uporabljati vseh funkcij naših spletnih strani.

12. Podrobnosti o nas

12.1 To spletno stran lasti in upravlja podjetje Antwer business s.r.o.
12.2 V Češki republiki smo registrirani z registracijsko številko (IČO) 17236118, domači naslov je Pražákova 1008/69, Brno 639 00.
12.3 Naš poslovni naslov je Pražákova 1008/69, Brno 639 01.
12.4 Kontaktirate nas lahko:
(a) po pošti na zgornji naslov;
(b) izpolnitev kontaktnega obrazca na naši spletni strani;
(c) po telefonu, na kontaktno številko, objavljeno na naši spletni strani; ali
(d) po e-pošti, z uporabo e-poštne naslove, objavljene na naši spletni strani.

Scroll to Top

Izberite svojo državo